Akşam namazının farzının önce kılınmasının hikmeti ne olabilir, Üstadımız bu konuda ne demiştir, kıyamet akşam vakti mi kopacak?

Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurulmuştur:

"Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür: Âdem (as) o gün yaratıldı, o gün cennete girdi, yine o gün cennetten çıkarıldı.  Bir de kıyamet cuma günü kopacaktır." (Müslim, Cumua, 5)

Peygamber Efendimiz (asv) bir başka hadislerinde,

“Biz şu anda ikindi vaktindeyiz, kıyamet akşam vakti kopacaktır.”

diye buyurmaktadır.

Bu hadisin hakikati şöyledir:

Gün, sene, insan ve kâinat birbirini hatırlatır, birbirinin numunesidir; yani bu dört şeyde hemen hemen aynı şeyler zuhur etmektedir.

Mesela; gün sabah vakti doğarken, senenin sabahı da bahar vaktidir, insan da ana rahminde, kâinat ise altı günlük yaratılış safhasından birinci gününde doğmaktadır.

Günün öğle zamanı ise; senenin yaz ortasını, insan ömrünün gençliğini, kâinatın da insanın yaratılmasının vaktini hatırlatır.

Günün ikindi vakti de, senede yazın son demlerini, insan ömründe ihtiyarlık vaktini ve kâinatta da ahir zaman Peygamberinin (asv) dünyaya teşrifleri zamanını hatırlatır.

Akşam vakti ise; senede güzü, insanın ölümünü, kâinatın tahribi olan kıyameti andırır.

Kıyametin akşam vaktinde kopması manasını bu anlamda da anlayabiliriz. Lakin bu mana; kıyametin hakikaten akşam vaktinde kopmasına da mani değildir. Bu hususta hadisi zahiri üzerine anlamakta bir sakınca yoktur.

Akşam namazının farzının önce ve uzatılmadan kılınmasının en önemli sebebi; akşam vaktinin kısa ve meşguliyetin yoğun olmasıdır. İnsanlar işlerinden eve gelmiş, yemek ve diğer telaşların olması sebebi ile ihtiyat için farz öne alınmış olabilir.

Namaz vakitlerinin hikmeti için bk.:

Sözler, Dokuzuncu Söz

Makale Yazarı: 
Sorularlarisale.com