Bediüzzaman Hazretleri üveysi miydi, yani bu yolda mı ilerlemiştir?

"Üveysilik", fiziksel bir yol ve bağlantı olmaksızın feyz alma işlemidir.

Bunun en bilinen örneği Veysel Karani Hazretleridir. Veysel Karani Hazretleri tabiinin en büyüklerinden kabul edilir.  Hazret-i Peygamberi çok istemesine rağmen görememiş, sevgisinin mükafatını ondan hediye olarak gelen bir cübbeyle almış ve uzaktan sevmenin sonucunda sahabenin insibağ yoluyla aldığı feyzi o uzaktan almış bir kişidir.

Veysel Karani Hazretlerinden sonra gerek Hızır (as)’dan gerekse bazı velilerden bu şekilde feyz almış kişilere Üveysi denilmiştir.

Üstad Hazretlerinin Risale-i Nur'u ilham ve ihtar ile telif etmesi, bir yönü ile "Üveysilik"tir denilebilir.

Makale Yazarı: 
Sorularlarisale.com