Said Nursi'ye, Bediüzzaman lakabını kim, ne hikmete binaen vermiş?

Bediüzzaman Said Nursi; Bitlis’in Hizan İlçesine bağlı, İsparit Nahiyesi’nin Nurs Köyünde dünyaya geldi (1876). Yenilikçi, atak, cesur bir mizaca, son derece parlak bir zekâya ve güçlü bir hafızaya sahipti. Bunlar katıksız iman ve ilim aşkıyla birleşince, normalde on beş yıl kadar süren klâsik medrese eğitimi üç aya sığdı. Bu olağanüstü gelişmeyi kavrayamayanlar tarafından düzenlenen münazaraları (ilmi tartışmalar) kazanarak kendini ispatladı. Bu yüzden "Molla Said"e, "zamanın emsalsizi, benzersizi" anlamında "Bediüzzaman" lâkabı verildi.

Said Nursî Hazretleri, görülen hârika haller ve zamana uymayan durumlar karşısında Bediüzzaman ünvanının kendisine verilmesi ve böyle anılmaya başlanması 1893 ve on altı yaşlarındadır. Yani Üstad'ın olağanüstü kabiliyet ve ilmi kariyeri, ta o zamanın alim ve hocaları tarafından takdir edilmiş ve bu unvan o zamandan bu zamana bir hatıra olarak gelmiştir.

Makale Yazarı: 
Sorularlarisale.com