Üstad Bediüzzaman'ın Kaç İsmi Vardır?

Üstad'ın bir ismi vardır; Said. Ancak bazı unvanlar da kullanmıştır.

Üstad'ın kullandığı unvanlardan bazıları şunlardır:

Ceride-i Seyyare,
Ebu Lâşey,
İbnüzzaman,
Ehu’l-Acâib,
İbn-u Ammi’l-Garâib,
Said Nursî
Bediüzzaman
(1)
İstibdadın Garibüzzamanı,
Meşrutiyetin Bediüzzamanı,
Şimdikinin de Bid’atüzzamanı(2)

Ayrıca ilk dönemleri itibarıyla;

Molla Said-i meşhur
Sad-i Kürdi olarak da anılırdı.

Dipnotlar:

(1) bk. Münazarat, Zindan-ı Atalete Düştüğümüzün Sebebi Nedir?

(2) bk. Divan-ı Harb-i Örfi, İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi.

Makale Yazarı: 
Sorularlarisale.com