Bilimsel Metotlar Işığında Risalelerin Okunması Üzerine Bazı Mülahazalar, Prof. Dr. Servet Armağan