İşaratü’l-İ’caz’ın Tefsir Geleneğindeki Yeri, Prof. Dr. İdris Şengül