Risaleler hakkında Üstad’ın “Bana yazdırıldı” demesini tenkit edenlere nasıl cevap verebiliriz?