Said Nursî'nin Tefsir Anlayışında Tecdidin Temel Dinamikleri, Doç. Dr. İshak ÖZGEL