Üstadın benimsediği meşrutiyet, halifelik ve saltanatın sonu değil mi?